GwyrddNi: Creu Cymunedau Gwyrdd

Mae GwyrddNi yn fudiad gweithredu ar newid hinsawdd sydd wedi ei leoli yn y gymuned ac yn cael ei arwain gan y gymuned. Mae’n dod â phobl ynghyd mewn pum ardal yng Ngwynedd i drafod, dysgu a gweithredu yn lleol ar newid hinsawdd. 

Ym mhob un o’r pum ardal rydym yn gweithio, gwnawn hynny mewn partneriaeth â menter gymdeithasol leol lewyrchus: Ynni Llŷn ym Mhen Llŷn, Cwmni Bro ym Mro Ffestiniog, Yr Orsaf/ Siop Griffiths yn Nyffryn Nantlle, Cyd Ynni yn Nyffryn Peris a Phartneriaeth Ogwen yn Nyffryn Ogwen.

Rydym yn rhan o fenter gymdeithasol DEG ac mae ein gwaith yn cael ei ariannu gan Gronfa Gweithredu Hinsawdd y Loteri Genedlaethol.

Yn ystod 2022-2023 byddwn yn cynnal pedwar Cynulliad Cymunedol ar yr Hinsawdd yn y pum ardal hyn, gan hwyluso cynllun gweithredu hinsawdd fydd wedi ei greu ar y cyd gan y gymuned.

Porwch trwy ein gwefan neu cysylltwch â ni i ddarganfod mwy am GwyrddNi a’n gwaith.

Darganfod mwy

Rhannwch hwn: